WORD LID BEL ONS MAIL ONS

De wet verplicht een groot aantal bedrijven om energiebesparingsmaatregelen te nemen. Dat geldt dus ook voor veel CBM-leden. Uitvoering van de wet kan veel tijd, moeite en geld kosten. CBM helpt betrokken leden om zo eenvoudig mogelijk en financieel gunstig aan de wet te voldoen.  

Daartoe is een praktisch hulpmiddel ontwikkeld, Milieubeheer Programma. Dat legt alle verplichtingen uit in begrijpelijke taal en laat verschillende mogelijkheden zien om aan de wet te voldoen. Slimme keuzes maken het mogelijk tienduizend euro per jaar of meer te besparen op uitgaven voor energiebesparing. Het programma is een initiatief van MKB Nederland en opgezet in nauwe samenwerking met brancheverenigingen.

Leden van CBM krijgen 50% korting bij deelname

 

 

Hoe werkt het?
Deelnemende bedrijven krijgen toegang tot het online programma. Hier staan alle maatregelen op een rij met opties om aan de verplichtingen te voldoen. Per maatregel staat aangegeven wat de prijsverschillen tussen de opties zijn. Verder krijgt de gebruiker advies over de volgorde van te nemen maatregelen. De ondernemer maakt een planningslijst die past bij het eigen bedrijf. Voor iedereen is dat anders. Deze lijst kan gebruikt worden voor het overleg met de Omgevingsdienst die bedrijven gaat controleren op het naleven van de wet. Onderdeel van het programma zijn reminders die helpen herinneren wanneer bepaalde maatregelen uitgevoerd moeten worden.

De deelnamekosten voor gebruik van het programma konden zo laag blijven door samenwerking tussen brancheverenigingen. De prijs is afhankelijk van de bedrijfsgrootte. CBM-leden betalen via een kortingscode maar de helft. Na aanmelding kan direct worden begonnen.

Ga voor meer informatie naar www.milieubeheerprogramma.nl en gebruik de kortingscode die je kunt opvragen bij CBM via vandeursen@cbm.nl.

De energiebesparingsverplichting geldt voor bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas gebruiken.

MILIEUBEHEER PROGRAMMA IN HET KORT