WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Afgelopen jaar is er veel onrust geweest over de verzekerbaarheid (opstallen/inventaris/voorraad goederen en bedrijfsschade- kortom Brandverzekeringen) van je bedrijf bij aanleg en gebruik van een PV-installatie. Vanuit verzekeraars zijn er duidelijke eisen gesteld over draagconstructies, het soort dakisolatie (brandbaar of onbrandbaar) en ook over de manier van aanleg en onderhoud van de PV-installatie. Het is raadzaam om deze eisen goed voor ogen te houden als je gaat investeren in zonnepanelen.

Vanuit CBM en haar partners kijkt VanBreda verzekeringen scherp naar de eisen en voorwaarden om niet voor een voldongen feit te staan. De preventiebrochure van het Verbond van Verzekeraars geeft veel informatie, maar let op dat iedere verzekeraar mogelijk eigen of aanvullende eisen heeft. Vanbreda wil als onafhankelijk verzekeringsmakelaar en als partner van CBM graag met je meedenken om verzekerbaar aan een PV installatie te beginnen.