WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Sector analyse met de Energie Potentiaal Scan (EPS)

In samenwerking met TNO hebben we een energieberekening uitgevoerd op 1.198 bedrijfspanden die via Kamer van Koophandel (SBI-codes) gerelateerd zijn aan onze branche. Van deze dataset zijn 548 panden gerelateerd aan onze leden. TNO heeft een analyse uitgevoerd met als input de panden uit de kadastrale gegevens. Het energiegebruik is gebaseerd op berekeningen uit de pandgegevens zoals emissies van muren, dak- en raamoppervlak.

 

 

Energie besparen

Het totale energieverbruik van de sector is uitgesplitst naar proces- en niet-procesgerelateerde energie (elektra en gas). Op basis van dit energieverbruik is de CO2-emissie voor de branche berekend. Het terugdringen (besparen) van energiegebruik én het opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen zorgt voor een CO2-reductie.

De meeste bekende energiemaatregelen zijn doorgerekend op besparing, terugverdientijd en investering. Ook de CO2 reductie is per maatregel berekend.

Uitdagingen

Deze informatie geeft een globaal overzicht van onze uitdaging waar we voor staan als sector. Ook interessant is de impact van de hernieuwbare energie op de CO2 reductie in tegenstelling tot andere maatregelen die minder reductie opleveren. Let op, dit zijn resultaten op basis van geschatte informatie. Wil je meer inzicht voor je eigen bedrijfssituatie? Vul dan de CBM-energiescan in, vergelijk jezelf met je branchegenoten en kijk waar jouw uitdagingen liggen voor de toekomst.

Rapportage EPS TNO.pdf

 

Wil jij jouw verbruik weten? En hoe jij het doet ten opzichte van collega’s uit de branche en in jouw regio?

Doe de scan

 

Bekijk ook de whitepaper ‘Bedrijfshallen: nieuwe kansen voor verduurzaming‘ die in opdracht van het TKI Urban Energy werd gemaakt om ondernemers handvatten te geven binnen de maatregelen die er zijn voor het verduurzamen van bedrijfshallen.